İstifadə şərtləri

Müəllif hüquqları və istifadə şərtləri

Müəllif hüquqları cümləsi 
© WABCO Bütün hüquqlar qorunur.

Qanuni açıqlamalar
Xahiş edirəm bu saytın məzmununa çatmadan əvvəl bu istifadə şərtlərini diqqətlə nəzərdən keçirin..

İstifadəçi Saziş
Bu İstifadə Şərtləri Müqaviləsi ("Müqavilə") bu veb saytdan ("Sayt") istifadəniz üçün şərtləri müəyyənləşdirir. Sayt Westinghouse Hava Əyləc Şirkətinə ("WABCO" və ya "Biz") məxsusdur və idarə olunur. Saytı istifadə edərək, bu Müqavilə ilə bağlı olduğunuzu qəbul edirsiniz. Bu Sazişin qanuni olaraq bağlanmasına razı deyilsinizsə, dərhal bu Saytdan çıxmalısınız.

Bu Müqaviləni istənilən vaxt dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq və yenilənmiş Sazişi Saytda yerləşdirərək sizə bu cür dəyişikliklər barədə məlumat verəcəyik. Bu Müqaviləni dəyişikliklər üçün tez-tez yoxlamalısınız, çünki bütün dəyişikliklər göndərildikdən sonra qüvvəyə minəcəkdir. Bu Müqavilədəki hər hansı bir dəyişiklikdən sonra Saytdan davamlı istifadə etməyiniz, bu cür dəyişikliklərlə əlaqəli olmağınız barədə razılığınızı yaradır. WABCO bu Saytın bütün və ya hər hansı bir hissəsinə xəbərdarlıq və ya məsuliyyət olmadan girişinə xitam verə bilər, dayandırıla bilər, dəyişdirə və ya məhdudlaşdıra bilər.

Sayt məzmununun istifadəsinə dair məhdudiyyətlər
Bu saytdakı mətnlər, məlumatlar, məqalələr, fotoşəkillər, şəkillər və digər məlumatlar (toplu olaraq "Məzmun") WABCO ya da onun Məzmun təminatçılarına məxsusdur və ABŞ və Beynəlxalq müəllif hüquqları qanunları və müqavilələri ilə qorunur. Məzmunun WABCO-ya məxsus olduğunu və qalacağını qəbul edirsiniz. Tamamilə və ya qismən hər hansı bir Məzmuna əsaslanan kopyalamaq, dəyişdirmək, ötürmək, satışda və ya köçürmədə iştirak etmək və ya törəmə əsərlər yaratmaq olmaz. Məzmunun hər hansı digər bir saytda, o cümlədən birləşdirmə və ya çərçivəyə salmaqla və ya hər hansı bir şəbəkə kompüter mühitində hər hansı bir məqsəd üçün WABCO-nun əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan istifadəsi qadağandır.

Ticarət nişanları
WABCO (WABCO loqosu daxil olmaqla), Wabco-auto.com və əlaqəli bütün loqotiplər (toplu olaraq "WABCO Ticarət Markaları") WABCO-nun ticarət nişanları və ya xidmət markalarıdır. Bu saytda istifadə olunan və nümayiş olunan digər şirkət, məhsul və xidmət adları və loqotiplər WABCO ya da digərlərinə məxsus ticarət nişanları və ya xidmət markaları ola bilər. Bu Saytda heç bir şey, hər bir instansiyada əvvəlcədən yazılı iznimiz olmadan, Saytda göstərilən WABCO Ticarət markalarından hər hansı bir lisenziya və ya istifadə hüququ, dolayısı ilə, estoppel və ya başqa bir şəkildə verilməsi kimi yozulmamalıdır. WABCO Ticarət markalarından hər hansı bir sayta və ya hər hansı bir sayta bir keçidin bir hissəsi kimi istifadəsini qadağan edirik, belə bir əlaqənin yaradılması əvvəlcədən yazılı olaraq təsdiqlənmədiyi təqdirdə.

Müəllif hüquqları ilə bağlı şikayətlər
Saytda olan hər hansı bir materialın sizin müəllif hüquqlarınızı pozduğuna inandığınız təqdirdə iddia edilən müəllif hüquqları pozuntusu barədə bildirişlər, Başlıq 17, Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu, Bölmə 512 (c) (2) uyğun olaraq göndərilməlidir ("Rəqəmsal" Millennium Copyright Act ") WABCO-nun təyin olunmuş agentinə. Bildiriş aşağıdakıları əhatə etməlidir:

 

  • müəllif hüququ sahibi adından hərəkət etmək səlahiyyəti olan şəxsin elektron və ya fiziki imzası
  • iddia etdiyiniz müəllif hüququ ilə qorunan əsərin təsviri
  • İddia etdiyiniz materialın Saytda yerləşməsinin təsviri
  • mübahisəli istifadənin müəllif hüququ sahibi, onun nümayəndəsi və ya qanun tərəfindən icazə verilmədiyinə inandığınıza dair bir bəyanat; və
  • yalan məlumat vermə cəzası altında verdiyiniz, bildirişinizdəki yuxarıdakı məlumatların doğru olduğuna və müəllif hüququ sahibi olduğunuza və ya müəllif hüququ sahibinin adından hərəkət etmək üçün lazımi qaydada səlahiyyət verdiyinizə dair bir bəyanat.

WABCO-nun iddia edilən müəllif hüquqlarının pozulması barədə bildiriş verən agenti Hüquq şöbəsidir, aşağıya baxın.

Zəmanət yoxdur
WABCO-nun, heç bir işçinin, təminatçılarının və ya onların hörmətli zabitlərinin, direktorlarının, işçilərinin, agentlərinin, lisenziyalaşdırıcılarının və ya müstəqil müqaviləçilərinin məlumatları VƏ WABCO, MÜNDƏRİCƏDƏ XATALAR VƏ OMİSİYALAR ÜZRƏ MƏSULİYYƏTİ RƏQDD EDİR. BU SAYT VƏ BÜTÜN MÜNDƏRİCƏT "TƏHLÜKƏSİZLİK TƏHLÜKƏSİZLİK ZƏMANƏTLƏRİ, MÜXTƏLİF MÜQƏDDƏN NAZİRLİYƏ MÜNASİBƏT VERİLMƏSİZ, heç bir zəmanət olmadan," olduğu kimi "və" mövcud olaraq "təqdim olunur. ƏLAVƏ, MÜNDƏRİCƏDƏN İSTİFADƏNİN NƏTİCƏLƏRİNƏ ZƏMANƏT YOXDUR WABCO Tərəfləri saytın viruslardan və ya digər zərərli komponentlərdən azad olmasına zəmanət vermirlər. BU WEB SAYTINA TEXNİKİ DƏQİSSİZLİK VƏ TİPOQRAFİK XATALAR VARILIR.

Məsuliyyətli məhdudlaşdırılması
ÜMUMİ, XÜSUSİ, DÜĞÜN, TƏQDİSİSİZ, TƏSİRSİZLİKLİ, YAXŞI ZƏRARLAR VERİLMİŞDİR SİZİN İSTİFADƏSİNİZDƏN HƏR TƏRƏFDƏ YARADILAN VƏ İLƏ BAĞLI OLMAYANLAR, VƏ BU SAYTIN BAĞLANILAN MƏZMUNUNU, SAYTINI VƏ ÜÇÜNCÜ TƏRƏFİNİN SAYTINI İSTİFADƏSİNƏ YOXDUR. WABCO, HƏR İSTİFADƏÇİDƏ HƏR BÖYÜK, HÜQUQSİZ VƏ QANUNSUZ YOL VERMƏSİ ÜZRƏ MƏSULİYYƏT YOXDUR. SİZİN BU SAYTLA İSTİFADƏSİNİ İZLƏMƏK ÜÇÜN ƏLAVƏSİNİZ SAYTIN İSTİFADƏSİNİ DURDURMAQDIR. ƏVVƏLKİ MƏHDUDLUĞUN QÜVVƏSİZ OLDUĞUNU İZLƏYİRSƏN, WABCO TƏRƏFLƏRİNİN BÜTÜN Zərər, zərər və ya hər hansı bir növün və ya təbiətin hərəkət səbəbləri ÜÇÜN CƏMİ MƏSULİYYƏTİNİ EN İYİ MÜQƏDDƏM İŞLƏNİB

Saytın monitorinqi
WABCO-nun Saytı izləmək öhdəliyi yoxdur; Bununla birlikdə, WABCO-nun vaxtaşırı Saytı elektron qaydada izləmək və hər hansı bir qanunu, qaydaları və ya digər dövlət tələblərini təmin etmək, Saytın fəaliyyət göstərməsi və ya özünü qorumaq və ya qorumaq üçün lazımlı və ya uyğun olan hər hansı bir məlumatı açıqlamaq hüququna sahib olduğunu qəbul edir və qəbul edirsiniz. Saytın digər istifadəçiləri.

Sayta təqdimatlar
Bu sayt vasitəsi ilə WABCO-ya bildirilən bütün şərhlər, müzakirələr, fikirlər, qrafika və ya digər təqdimatlar (toplu olaraq "Təqdimatlar") WABCO-nun mülkiyyəti olaraq qalacaq və WABCO istənilən təqdimatı məhdudlaşdırılmadan və ya ödənilmədən istifadə etmək hüququna malikdir. təqdimatı təqdim edən şəxs. Buradakı heç bir şey, WABCO-nun məsuliyyət və öhdəliklərini məhdudlaşdıran təfsir edilə bilməz Gizlilik Siyasəti.

Ödənmə
WABCO tərəflərinin, WABCO tərəfindən çəkilən vəkil haqqı və xərcləri də daxil olmaqla, bütün iddialar, zərərlər, xərclər və ya tələb və ya öhdəliklərdən təzminat almağa və zərər verməməyi qəbul edirsiniz. Tərəflər (i) Saytda təqdim etdiyiniz, yerləşdirdiyiniz və ya ötürdüyünüz materiallardan və məzmundan və ya (ii) Saytdan istifadəni pozaraq Razılaşma və ya tətbiq olunan hər hansı bir qanunu pozaraq. Bundan əlavə, bu cür iddiaların müdafiəsi üçün məqbul şəkildə əməkdaşlıq edəcəyinizə razılıq verirsiniz. WABCO Tərəfləri, öz tərəfinizdən təzminat ödənilməsi şərti ilə hər hansı bir məsələnin müstəsna müdafiə və nəzarətini öz hesabına almaq hüququnu özündə saxlayır və heç bir halda belə bir iddianı və ya məsələni WABCO-nun yazılı razılığı olmadan həll edə bilməzsiniz. Bundan əlavə, bir ictimai sahəyə yerləşdirdiyiniz hər hansı bir məlumatı və ya materialı üçüncü bir şəxsin istifadəsi ilə əlaqəli hər hansı bir iddiadan WABCO Tərəflərini ödəməyə və zərərsiz saxlamağa razılaşırsınız.

Üçüncü Şəxslərin Saytlarına Əlaqələr
BU SAYT ÜÇÜNCÜ TƏRƏFLƏRİN ("ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAYTLARI") NƏZARƏT EDƏN, MÜLK OLUNMASI VƏ FƏALİYYƏTLƏNƏN WEB SAYTLARINA BAĞLI ŞİKAYƏTLƏR VARA BİLƏR. WABCO NƏZARƏT EDƏ BİLMƏZ və ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAHƏLƏRİNDƏ TƏQDİM EDİLƏN MƏLUMATLARIN DÜZLÜĞÜ VƏ MEVCUTLUĞU ÜÇÜN MƏSULİYYƏT YOXDUR. HƏR ÜÇÜNCÜ SƏHİFƏ SAYTININ İSTİFADƏSİNİ BU SAZİŞDƏ OLMADAN, O SAYTLARDAN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ İLƏ TƏDBİRLƏŞDİYİNİ BİLDİRİRSİNİZ. ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAHƏLƏRİNƏ BAĞLI BAĞLI SƏHİFƏLƏR VABCO tərəfindən və ya bu cür saytlarda təqdim olunan MƏHSULLAR, reklam və digər materialları təsdiqləmir, əksinə öz rahatlığınız üçündür və özünüz özünüz daxilsiniz. ÜÇÜNCÜ TƏRƏFDƏN WEB SAYTLARININ MAZMUNUNA MƏSULİYYƏT YOXDUR, YOXSA ÜÇÜNCÜ TƏRƏFDƏ VƏ TƏRƏFİNDƏ VERİLƏN VERİLƏNİN TARİXİNDƏ VƏ TƏRƏFİNDƏ VERİLİR BUNAQA SAYTLARDA VƏ BƏSƏ TƏRƏFDƏ TƏKLİF EDİLƏN VƏ YAXŞI MƏHSULLARIN VƏ HİDMƏTLƏRİNİN HƏR BİR ARSIZLIĞI ÜÇÜN HƏR TƏBİƏTİN MƏSULİYYƏTİ YOXDUR.

Şəxsi olaraq müəyyənləşdirilən məlumatların istifadəsi
Şəxsi şəxsiyyəti müəyyənləşdirən məlumatların toplanması və istifadəsi ilə bağlı WABCO-nun tətbiqetmə və siyasətləri WABCO-nun qaydalarına əsasən tənzimlənir. Gizlilik Siyasəti.

İstifadəçi davranışı
Məzmunu və Saytı yalnız qanuni məqsədlər üçün istifadə etməyi qəbul edirsiniz. Məzmundan və ya Saytdan qanunsuz bir cinayət təşkil edən, məsuliyyətə səbəb olan və ya tətbiq olunan hər hansı bir yerli, dövlət, milli və ya beynəlxalq qanun və ya qaydaları pozan hər hansı bir istifadəniz qadağandır.
WABCO, İçerikin ABŞ-dan kənarda yüklənə biləcəyi və ya istifadəsi üçün uyğun olub olmadığına dair heç bir iddia irəli sürmür. Bu Sayta Amerika Birləşmiş Ştatları xaricindən daxil olsanız, xüsusi yurisdiksiyanızın qanunlarına uyğunluğun təmin edilməsindən yalnız siz məsuliyyət daşıyırsınız.

Xitam
Bu Saziş WABCO tərəfindən hər hansı bir bildiriş verilmədən ləğv edilənədək qüvvədədir. WABCO sayta girişinizi və istifadənizi istənilən vaxt, səbəbsiz və ya səbəbsiz, WABCO-nun mütləq qərarı ilə və xəbərdarlıq etmədən dayandıra və ya ləğv edə bilər. Bu Müqavilənin aşağıdakı bəndləri istifadənizə və ya Sayta daxil olmağınıza xitam verildikdə qüvvədə qalacaqdır: Tazminat, Zəmanətlərin ləğvi, Məsuliyyət məhdudiyyətləri, qüvvədə olan qanun və mübahisələrin həlli ilə bağlı bəndlər və şərtlərinə görə istifadənizin ləğv edilməsindən sonra qalan digər şərtlər sayta giriş.

Ümumi müddəalar
WABCO tərəfindən bu Sazişin hər hansı bir müddəa (s) ının tətbiq edilməməsi, ondan imtina kimi olmaz. BU SAZİŞ VƏ SİTƏNİN İSTİFADƏSİNƏ BAĞLI BÜTÜN ASPEKTLƏRİNİZ, HÜQUQ QAYDALARININ ÇATIŞMASINA HAQQINDA, NEW YORK DÖVLƏTİNİN QANUNLARINA uyğun olaraq qurulacaqdır. Bu müqavilədən irəli gələn bütün iddialar və mübahisələr və tətbiq olunan federal qanunlar və Saytdan istifadəniz, WABCO tərəfindən gətirilən xüsusi fəaliyyət və ya sərəncam verilməsi üçün hərəkətlər xaricində, yalnız Yeni şəhərində yerləşən federal, əyalət və ya yerli məhkəmələrdə qaldırılacaqdır. York, və bu cür iddia və mübahisələrə gəldikdə, siz geri dönmədən (i) həmin məhkəmələr tərəfindən sizin üzərinizdə olan şəxsi məhkəmə səlahiyyətlərini həyata keçirməyə tabe olursunuz və (ii) bu cür məhkəmələrə aid hər hansı bir yurisdiksiyadan, məkandan və ya əlverişsiz forum etirazlarından imtina edirsiniz. Məzmun, Sayt və ya bu Müqavilə ilə bağlı ola biləcəyiniz hər hansı bir hərəkət səbəbi, iddia və ya fəaliyyət səbəbi ortaya çıxdıqdan sonra bir (1) il ərzində başlamalı və ya qadağan edilməlidir. Bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasının etibarsız və ya icra oluna bilmədiyi təqdirdə, qalan müddəalar mümkün qədər icra ediləcək və Müqavilənin qalan müddəaları qüvvədə və qüvvədə qalacaqdır. Bu Saziş tərəflərə və onların varislərinə və vəzifələndiricilərinə fayda gətirmək üçün məcburi olacaq və tətbiq edilə bilər. Tərəflər arasındakı davranış tərzi və ticarət praktikası, Müqavilənin hər hansı bir müddəasını dəyişdirmək üçün hərəkət etməyəcəkdir. Burada açıq şəkildə verilməyən bütün hüquqlar bununla qorunur.

Əlaqə
Müqavilə və ya WABCO tətbiqetmələri ilə bağlı suallarınız varsa, aşağıdakı ünvanda Hüquq şöbəsinə müraciət edin:

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brüssel
Belçika
Diqqət: Hüquq şöbəsi. 

Əlaqə

Bizimlə əlaqə saxlayın

Bizə zəng edin 0575-87697789 və ya bizə e-poçt [e-poçt qorunur]