DAIKIN VRV TYPE A/C Sistemi üçün Hengsen Copper EQG/DJ Seriyası Dispers Boruları

Tam Model

Məhsulu Müştərinin Tələbinə uyğun olaraq tənzimləyə bilər

Yüksək nəticə

Beynəlxalq Standartlara Uyğundur

What does Disperse Pipes do?

It is used to connect the main engine and multiple terminal equipment, which is divided into air pipe and liquid pipe,acting as an important component in air conditioning system.

Product Features

◆ It can match multiple air-conditioning systems.

◆ Series A is produced in strict accordance with the requirements of the manufacturer, while Series B/C is based on the technical parameters of the supporting design drawings by the manufacturer to remove the excessive design in the original design, so as to save the cost of raw materials and improve the cost performance of products on the premise of not affecting the use and quality of products.

Product Features

◆ Qablaşdırma: Plastik Çanta + Karton

◆ Təzyiq: Yüksək Təzyiq

◆ Xidmət: Xüsusi OEM CNC emalı

◆ Açar söz: Mexanik kaplinlər

◆ Xüsusiyyət: Yüksək Güc

◆ Qalınlıq: Xüsusi Qalınlıq

məhsul-görüntü