Условия за ползване

АВТОРСКИ ПРАВА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Изречение за авторско право 
© WABCO Всички права запазени.

Правни разкрития
МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕГЛЕДАЙТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ.

споразумение с потребителя
Това Споразумение за условия за ползване ("Споразумението") определя условията за използване от ваша страна на този уеб сайт ("Сайтът"). Сайтът е собственост и се управлява от Westinghouse Air Brake Company ("WABCO" или "Ние"). Използвайки Сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с това Споразумение. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързани с това Споразумение, трябва незабавно да излезете от този Сайт.

Запазваме си правото да изменяме това Споразумение по всяко време и ще ви уведомим за всякакви такива промени, като публикуваме ревизираното Споразумение на Сайта. Трябва често да проверявате това Споразумение за промени, тъй като всички промени влизат в сила при публикуването. Продължаващото ви използване на Сайта след каквито и да е промени в това Споразумение представлява вашето съгласие да бъдете обвързани от всякакви такива промени. WABCO може да прекрати, спре, промени или ограничи достъпа до целия или част от този сайт без предизвестие или отговорност.

Ограничения за използването на съдържанието на сайта
Текстът, данните, статиите, снимките, изображенията и друга информация (събирателно "Съдържание") на този сайт са собственост на WABCO или нейните доставчици на съдържание и са защитени от американските и международни закони и договори за авторско право. Вие потвърждавате, че Съдържанието е и ще остане собственост на WABCO. Нямате право да копирате, модифицирате, предавате, участвате в продажбата или прехвърлянето или създавате производни произведения въз основа на каквото и да е Съдържание, изцяло или частично. Използването на Съдържанието на който и да е друг сайт, включително чрез свързване или рамкиране, или в която и да е мрежова компютърна среда за каквито и да е цели е забранено без предварителното писмено одобрение на WABCO.

Авторски права и търговски марки
WABCO (включително логото на WABCO), Wabco-auto.com и всички свързани лога (наричани заедно "търговските марки WABCO") са търговски марки или марки за услуги на WABCO. Други имена и лога на компании, продукти и услуги, използвани и показани на този сайт, може да са търговски марки или марки за услуги, собственост на WABCO или други. Нищо в този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне, косвено, спиране или по друг начин, на лиценз или право за използване на която и да е от търговските марки на WABCO, показани на този сайт, без нашето предварително писмено разрешение във всеки случай. Ние забраняваме използването на която и да е от търговските марки на WABCO като част от връзка към или от който и да е сайт, освен ако установяването на такава връзка не е предварително одобрено от нас в писмена форма.

Жалби за авторски права
Ако вярвате добросъвестно, че каквито и да било материали на Сайта нарушават вашите авторски права, трябва да се изпращат уведомления за претендирано нарушение на авторски права в съответствие с дял 17, Кодекс на САЩ, раздел 512(c)(2) (под „Цифрови Millennium Copyright Act") на определения агент на WABCO. Уведомлението трябва да включва:

 

  • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право
  • описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено
  • описание на това къде материалът, който твърдите, че нарушава, се намира на Сайта
  • Ваша декларация, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваната употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или от закона; и
  • изявление от ваша страна, направено под наказание за лъжесвидетелстване, че горната информация във вашето известие е точна и че сте собственикът на авторските права или надлежно упълномощен да действате от името на собственика на авторските права.

Агентът на WABCO за уведомяване за заявено нарушение на авторски права е Правният отдел, вижте по-долу.

без гаранция
НИКОЯ ОТ WABCO, НИКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ СЪДЪРЖАНИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТЕХНИ СЪОТВЕТНИ Длъжностни лица, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗОРИ, АГЕНТИ ИЛИ НЕЗАВИСИМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (КОЛЕКТИВНО КОЛЕКТИВНИТЕ СТРАНИ НА WABCO GIBCO, СТРАНАТА НА WABCO, СЪЩЕСТВУВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ) И WABCO ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО. ТОЗИ САЙТ И ВСЯКОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАЩАЯСЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗНАЧАВАЩИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ, ПРИГОДНОСТ ЗА P-ЗАГЛАВНА ЧАСТ НЯМА ЧАСТ. ДОПЪЛНИТЕЛНО, НЯМА ГАРАНЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО. СТРАНАТА НА WABCO НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ТОЗИ УЕБ САЙТ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ.

Ограничаване на отговорността
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СТРАНАТА НА WABCO НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ КАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЛИ НАКЛЮЧИТЕЛНО ВЪРХУ НАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ЩЕТИ) НЕМАЖНОСТ, КОИТО ВЪЗНИКВА ИЛИ СВЪРЗВА ПО КАКЪВ НАЧИН С ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО, САЙТА ИЛИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КЪМ КОИТО Е СВЪРЗАН ТОЗИ САЙТ. WABCO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИ, ОБСИДНИ ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА КОЙТО И ПОТРЕБИТЕЛ. ЕДИНСТВЕНОТО ВАШЕ ЛЕКАРСТВО ЗА НЕДОВОЛСТВО ОТ ТОЗИ САЙТ Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. АКО се установи, че горепосоченото ограничение е НЕВАЛИДНО, ВИЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНАТА НА WABCO ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ КАКЪВ ВИД ИЛИ Естество ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КАКЪВ НАЙ-МАЛЕН.

Мониторинг на сайта
WABCO няма задължение да наблюдава Сайта; въпреки това, вие потвърждавате и се съгласявате, че WABCO има правото да наблюдава електронно Сайта от време на време и да разкрива всякаква информация, ако е необходима или подходяща, за да удовлетвори всеки закон, наредба или друго правителствено искане, да работи със Сайта или да се защитава или други потребители на сайта.

Изпращания към сайта
Всички забележки, дискусии, идеи, графики или други подадени материали, съобщени на WABCO чрез този сайт (наричани заедно "Изпращания"), ще се считат и остават собственост на WABCO и WABCO има право да използва всяко Представяне за всякакви цели, без ограничения или компенсация за лицето, което е предоставило подаване. Нищо от съдържащото се тук не може да се тълкува като ограничаване на отговорностите и задълженията на WABCO по неговите Политика за Поверителност.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите и обезвредите Страните на WABCO от и срещу всички искове, загуби, разходи или искания или задължения, включително адвокатски хонорари и разходи, направени от WABCO. Страни във връзка с всякакви искове от трета страна (включително всякакви искове за интелектуална собственост), произтичащи от (i) материали и съдържание, които изпращате, публикувате или предавате чрез Сайта, или (ii) използването от ваша страна на Сайта в нарушение на това Споразумение или в нарушение на който и да е приложим закон. Освен това се съгласявате, че ще съдействате, както е разумно необходимо, в защитата на всякакви подобни искове. Страните на WABCO си запазват правото, за своя сметка, да поемат изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от вас, и вие в никакъв случай няма да уреждате такъв иск или въпрос без писменото съгласие на WABCO. Освен това се съгласявате да обезщетите и обезвредите Страните на WABCO от всякакви искове, произтичащи от използването от трета страна на информация или материали от всякакъв вид, които публикувате в публична зона.

Връзки към сайтове на трети страни
ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ, КОНТРОЛИРАНИ, ПРИТЕЖАВАНИ И ОПЕРИРАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ("САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ"). WABCO НЕ МОЖЕ КОНТРОЛИРА И НЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА САЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ РЕГУЛИРА ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ, А НЕ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВРЪЗКИТЕ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОТВЪРЖДАВАНЕ ОТ WABCO НА ТАКИВА САЙТОВЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРОДУКТИ, РЕКЛАМА ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЛЕНИ В ТАКИВА САЙТОВЕ, НО СА ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И МОЖЕТЕ ЗА ВАШЕ УДОБСТВО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, НИТО ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО (ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ТАКОВО СЪДЪРЖАНИЕ) В НЯКОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, В КОИТО СЪДЪРЖАНИЕ, В НЯКОИ СТРАНИ НЕ НЯМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКВАТО И ДА Е ЗА НЕУСПЕХА НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ В ТАКИВА САЙТОВЕ ИЛИ ДРУГИЕ.

Използване на лична информация
Практиките и политиките на WABCO по отношение на събирането и използването на лична информация се управляват в съответствие с правилата на WABCO Политика за Поверителност.

Поведение на потребителя
Вие се съгласявате да използвате Съдържанието и Сайта само за законни цели. Забранено е да използвате съдържанието или сайта, което би представлявало незаконно престъпление, пораждало отговорност или по друг начин нарушавало приложими местни, щатски, национални или международни закони или разпоредби.
WABCO не прави претенции относно това дали Съдържанието може да бъде изтеглено или е подходящо за използване извън Съединените щати. Ако имате достъп до този сайт извън Съединените щати, вие носите единствено отговорността да гарантирате спазването на законите на вашата конкретна юрисдикция.

Приключване
Това Споразумение е в сила, докато не бъде прекратено от WABCO по всяко време без предизвестие. WABCO може да спре или прекрати вашия достъп и използване на Сайта по всяко време, със или без причина, по абсолютна преценка на WABCO и без предизвестие. Следните параграфи от това Споразумение остават в сила при прекратяване на Вашето използване или достъп до Сайта: параграфи, отнасящи се до обезщетение, Отказ от гаранции, Ограничения на отговорността, приложимо законодателство и разрешаване на спорове, както и всяка друга клауза, която по нейните условия остава в сила при прекратяване на Вашето използване или достъп до Сайта.

Общи разпоредби
Неуспехът от страна на WABCO да наложи която и да е(и) клауза(и) от това Споразумение не е като отказ от него. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ АСПЕКТИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ЩЕ СЕ РЕГУЛИРАТ ОТ И ТЪЛГУВАТ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАТА НЮ ЙОРК, БЕЗ ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВИЯ КОНФЛИКТ НА ЗАКОНИ ПРАВИЛА. Всички искове и спорове, произтичащи от това Споразумение и приложимото федерално законодателство или използването на Сайта от ваша страна, с изключение на действия за конкретно изпълнение или обезщетение, предявени от WABCO, ще се предявяват изключително пред федералните, щатските или местните съдилища, разположени в Ню Йорк, и по отношение на такива искове и спорове, вие с настоящото неотменимо (i) се подчинявате на упражняването на лична юрисдикция над вас от тези съдилища и (ii) се отказвате от всякакви възражения относно юрисдикция, място или неудобен форум срещу такива съдилища. Всяко основание за иск, което може да имате по отношение на Съдържанието, Сайта или това Споразумение, трябва да бъде започнато в рамките на една (1) година след възникването на иска или причината за иск или да бъде отхвърлено. Ако се установи, че някоя клауза от това Споразумение е невалидна или неприложима, останалите клаузи ще бъдат приложени във възможно най-пълна степен, а останалите разпоредби на Споразумението остават в пълна сила и действие. Това Споразумение ще бъде обвързващо, важи в полза на страните и техните съответни правоприемници и правоприемници. Нито поведението между страните, нито търговската практика не могат да променят която и да е разпоредба на Споразумението. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Контакти
Ако имате въпроси относно Споразумението или практиките на WABCO, моля, свържете се с Правния отдел на следния адрес:

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Брюксел
Белгия
Внимание: Правен отдел. 

Свържете се с нас

Свържи се с нас

Обадете ни се на 0575-87697789 или ни пишете на [имейл защитен]