Hengsen bakrene EQG/DJ serije disperznih cijevi za DAIKIN VRV TIP A/C sistem

Kompletan model

Može prilagoditi proizvod prema zahtjevima kupca

Visok izlaz

U skladu sa međunarodnim standardima

Šta radi Disperse Pipes?

Koristi se za povezivanje glavnog motora i više terminalne opreme, koja je podijeljena na cijev za zrak i cijev za tekućinu, koja djeluje kao važna komponenta u sistemu klimatizacije.

Karakteristike proizvoda

◆ Može odgovarati višestrukim sistemima klimatizacije.

◆ Serija A se proizvodi u strogom skladu sa zahtjevima proizvođača, dok se serija B/C temelji na tehničkim parametrima pratećih crteža dizajna od strane proizvođača kako bi se uklonio prekomjeran dizajn u originalnom dizajnu, kako bi se uštedjeli troškovi sirovina i poboljšati performanse troškova proizvoda pod pretpostavkom da ne utiču na upotrebu i kvalitet proizvoda.

Karakteristike proizvoda

◆ Pakovanje: plastična vrećica+karton

◆ Pritisak: Visok pritisak

◆ Usluga: Prilagođena OEM CNC obrada

◆ Ključna riječ: mehaničke spojnice

◆ Karakteristika: visoka čvrstoća

◆ Debljina: prilagođena debljina

proizvod-slika