موتور سنکرون Hysteresis سری DJ Hengsen

Small volume, large power

It can be adapted to different power sources

عمر طولانی

ظرفیت بالا

What does Hysteresis Synchronous Motor

Hysteresis synchronous motor is a small power synchronous motor that is started and operated by the hysteresis torque generated on the rotor.

ویژگی های محصول

◆ Hysteresis motor has the advantages of simple structure, easy start-up and low noise, but its transient stability is poor and its efficiency is low. In the occasion of requiring lower speed, gear is needed to reduce speed.

◆ The hysteresis motor has a large starting torque, can be pulled in synchronously and stably operated in a synchronous state, has a simple structure, reliable operation , and has a small starting current and low electromagnetic noise. It is specially suitable for driving loads with large rotational inertia, constant speed,frequent starting and constant torque.Typical application area:valve control.

ویژگی های محصول

◆ در خدمات پیش از فروش و خدمات پس از فروش ، ما متعهد هستیم که با ارائه بهترین تجارب تجاری به هر مشتری ، پیگیری با کیفیت را برای هر سفارش پیاده سازی کنیم. کارکنان خدمات مشتری ما راهنمایی های پیش از فروش و خدمات پس از فروش را با هر کاربر در هر زمان حفظ می کنند و تکنسین های حرفه ای ما خدمات رفع اشکال نصب و راهنمای فنی جامع را به صورت رایگان ارائه می دهند.

تصویر-محصول