ເຄື່ອງຈັກຢຸດສາຍທອງເຫລືອງ Hengsen KTF Series

ຜະລິດຕະພັນ - ຮູບພາບ