Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn Van đồng đúc dòng DDF-ZGJ có thể điều chỉnh lưu lượng nước lạnh / nóng sau khi phù hợp với bộ truyền động động cơ dòng DFQ-J.

We attach value to innovation, specifically with patents of China on DDF-Z-H series Cast Brass Valve, its excellent technology has reached the international sophisticated level, and includes a higher reputation inside the DDF-Z-H series Cast Brass Valve business. Our group not simply has exceptional researchers and industry nationwide sales and service network, but additionally are China consumers specified brand producers.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0571-81007908 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]