Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn Nó có thể đạt được nhiệt độ môi trường cần thiết, có được một môi trường thoải mái và tiết kiệm năng lượng thông qua kiểm soát dòng chảy.

Chúng tôi gắn giá trị của sự đổi mới, đặc biệt là với các bằng sáng chế của Trung Quốc về Thiết bị truyền động van động cơ dòng DFQ-XF, công nghệ tuyệt vời của nó đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế và có danh tiếng cao hơn trong ngành Thiết bị truyền động van động cơ dòng DFQ-XF. Nhóm của chúng tôi không chỉ có các nhà nghiên cứu xuất sắc và mạng lưới kinh doanh và dịch vụ trên toàn quốc, mà còn là các công ty thương hiệu có triển vọng của Trung Quốc.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0575-87697789 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]