Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn Giải pháp kiểm soát HAVC để cứu sống

Máy điều nhiệt trong phòng : Máy điều nhiệt phòng Hengsen mang lại hiệu quả năng lượng cao, khí hậu trong nhà trong lành và hoạt động từ xa để quản lý cơ sở hiệu quả.

Van và thiết bị truyền động : Với van Hengsen và thiết bị truyền động đáp ứng mọi yêu cầu điều khiển và thủy điện liên quan đến việc tạo ra, phân phối và tiêu thụ hệ thống sưởi và làm mát.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0575-87697789 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]