Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn Nó có thể duy trì thông lượng và áp suất chênh lệch luôn luôn trong phạm vi chênh lệch áp suất và thông lượng lớn.

Van cân bằng động PHF-DL-L Series chắc chắn là mặt hàng mà chúng tôi đã tiếp tục nổi lên trong ngành công nghiệp Trung Quốc và đạt được danh tiếng vượt trội. HVAC của chúng tôi kiểm soát các sản phẩm, phụ kiện đường ống và phụ kiện điện lạnh thúc đẩy mạng lưới tại tất cả các khu vực trên thế giới. Hơn mười năm, chúng tôi đã phát triển thành một dòng sản phẩm có khối lượng lớn, đa chức năng, nó hoàn toàn có thể đáp ứng những mong muốn với hoạt động kinh doanh Van cân bằng động PHF-DL-L Series.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0571-81007908 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]