Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn Nó có thể cân bằng thông lượng ở cuối hoặc mọi nhánh trong hệ thống một cách chính xác.

Van cân bằng lưu lượng tĩnh dòng PHF-J đủ điều kiện HVAC điều khiển HVAC điều khiển các sản phẩm, phụ kiện đường ống và phụ kiện làm lạnh, phụ kiện đường ống và phụ kiện làm lạnh của nhà cung cấp Trung Quốc cho tổ chức thương mại quốc tế và lân cận. , phụ kiện đường ống và phụ kiện làm lạnh của nhà máy của chúng tôi, Van cân bằng lưu lượng tĩnh dòng PHF-J của chúng tôi HVAC điều khiển các sản phẩm, phụ kiện đường ống và loạt phụ kiện làm lạnh đã được kiểm tra và giành cho chúng tôi các chứng nhận đủ điều kiện của cơ quan chức năng. Để biết thêm thông số và chi tiết danh sách giải pháp, vui lòng nhấp vào nút để biết thêm thông tin.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0571-81007908 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]