Tất cả danh mục
EMEA
Sự An Toàn

Chúng tôi gắn giá trị với sự đổi mới, đặc biệt với bằng sáng chế của Trung Quốc về Dụng cụ bảo trì Điện lạnh, công nghệ tuyệt vời của nó đã đạt đến trình độ quốc tế phức tạp và bao gồm danh tiếng cao hơn trong ngành kinh doanh Dụng cụ Bảo trì Điện lạnh. Nhóm của chúng tôi không chỉ có các nhà nghiên cứu đặc biệt và mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn quốc trong ngành, mà còn là các nhà sản xuất thương hiệu do người tiêu dùng Trung Quốc quy định.

 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0571-81007908 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]