Tất cả danh mục
EMEA

Dịch vụ và Hỗ trợ

Dù bạn ở đâu, Chúng tôi sẽ đi xa hơn

Hengsen luôn nhấn mạnh vào khách hàng đầu tiên, chất lượng đầu tiên và công nghệ đầu tiên.
Để cung cấp dịch vụ hoàn thiện nhất, từ hiểu biết trước khi bán hàng, đến bảo vệ sản phẩm sau bán hàng, chúng tôi tuân thủ các dịch vụ tích hợp, mỗi khách hàng có một dịch vụ khách hàng riêng để phục vụ, trực tuyến 24h để bạn giải đáp thắc mắc.

    Hãy liên lạc

    Liên lạc với chúng tôi

    Gọi cho chúng tôi theo số 0575-87697789 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]